All posts by admin

Så mye koster fysioterapi

Hva koster en fysioterapibehandling?

Så mye koster en naprapat?

Stadig flere går til fysioterapeut grunnet ulike plager, men hva koster det egentlig? Prisene på en fysioterapibehandling varierer veldig, og det er flere faktorer som driftstilskudd som virker inn. Merk at du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos en avtaleterapeut gjennom HELFO.

[Oppdatert 23.11.2016]

Ifølge Regjeringen.no kan kommunene organisere fysioterapitjenesten ved enten å ansette fysioterapeuter i kommunale stillinger eller ved å inngå avtaler om driftstilskudd (driftsavtale) med fysioterapeuter som driver privat virksomhet.

Fysioterapeuter med driftsavatale

Behandling hos fysioterapeut med driftsavtale inngår i frikortordningen. Egenandelen som skal betales tilsvarer differansen mellom honorartaksten om er avtalt mellom staten, KS (kommunenes sentralforbund) og Norsk Fysioterapeutforbund og folketrygdens refusjonstakst. Når det gjelder behandling for godkjente yrkeskader, barn under 12 år, og spesielle diagnoser/lidelser ytes full stønad fra trygden inkludert godkjent egenandel.

Se Treningstilbud.no sin oversikt over fysioterapeuter

Fysioerapeuten kan ikke kreve betaling fra pasienten for den delen av behandlingen trygden dekker. Så godt som alle fysioterapeuter med driftsavtale har avtale om direkte oppgjør med trygden. For å finne hvilke fysioterapeuter som har  driftsavtale der du bor må du gå inn på din kommunes egne hjemmesider.

Hvis du går til en fysioterapeut  med driftsavtale følges det til enhver tid gjeldende takster  forhandlet frem av Norsk Fysioterapiforbund (NFF), og kommunenes sentralforbund (KS).

Norsk Fysioterapeutforbund

Oversikt over takster

Hos avtaleterapeuter må du ha rekvisisjon fra lege. Egenandelen til behandling er forholdsvis lav, og du kan få egenandelskort fra NAV (via HELFO).

Norsk Fysioterapeutforbund gjør oppmerksom på at du ikke kan avtale time direkte hos fysioterapeuter som er ansatt i kommuner eller i spesialisthelsetjenesten.

Henvisning til fysioterapeut

​For at du skal få dekket utgifter, må du ha henvisning fra enten lege, kiropraktor eller manuellterapeut. En henvisning gjelder opptil 24 behandlinger.  Hvis du trenger behandlinger utover dette, må du få ny henvisning.

Fysioterapi viser pasient skjelett

Fysioterapeuter uten driftsavatale

De fleste selvstendige fysioterapeuter opererer uten driftsavtale, og det betyr at pasienten selv må betale for behandlingen. Det positive med det er at fysioterapeut kan tilby time/ konsultasjon på svært kort varsel (ofte samme dag), og du trenger ikke henvisning fra lege. Prisene (fri prisfastsettelse) kan varierer veldig, og derfor har Treningstilbud.no gjort det enkelt for deg å finne den terapeuten med best tilbakemeldinger til best pris!

Leter du etter en fysioterapeut i nærheten av der du bor eller jobber? Eller trenger du en spesialist?

Klikk her for  Norges største oversikt !

Hvor jobber fysioterapeuter?

De fleste fysioterapeuter er enten ansatt i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten, på rehabiliteringssentre, i bedriftshelsetjenesten, eller de er selvstendig næringsdrivende i kommunene.

Pris for en fysioterapitime?

I snitt ligger prisene på èn behandlingstime mellom kr 450-700,-. Noen klinikker gir rabatt ved gjentatte behandlinger. For fysioterapeuter med driftsavtale viser vi til egne takster

Treningstilbud.no estimerer at det finnes nærmere 16 000 fysioterapeuter med autorisasjon i Norge (2016) og nær 80% av disse er i arbeid. Det er et svært populært yrke, og konkurransen er derfor større enn noen gang. Det kommer deg som kunde til gode, da det presser prisene ned.  Dersom fysioterapeuten ikke er medlem i Norges Fysioterapeutforbund anbefaler Treningstilbud.no at man styrer unna behandling. Ved hjelp av søkeverktøyet til Treningstilbud.no kan du finne den fysioterapeuten i ditt nærområde som passer akkurat deg best i forhold til pris, kompetanse og ikke minst på bakgrunn av andre kunders tilbakemeldinger.

Finn din Personlige Trener
Finn din fysioterapeur på Treningstilbud.no !

Det er stor variasjon blant behandlerne, og det kan være smart å gjøre litt bakgrunnssjekk før du bestemmer deg. Det som er positivt er at brukerne av Treningstilbud.no allerede har gjort researchen for deg, og det kan være en stor fordel. Det er nemlig stort mangfold blant fysioterapeuter. I mange tilfeller vil du se at terapeuter er tilknyttet en klinikk, mens andre er selvstendige næringsdrivende.

Treningstilbud.no estimerer at snittprisen på en fysioterapeut-time i Norge ligger ca rundt kr 450-700,-. Tilbudene varier dog fra by til by, og det samme gjør prisnivået.

Pris fysioteraput

Treningstilbud.no har gjort det enkelt for deg som forbruker å komme i kontakt med den fysioterapeuten du ønsker deg. Du kan få fysioterapeuter til helt ned i 300 kr timen.

Sjekk dog om time refererer til 30 min eller 60 min for her varierer praksisen mye.

Se prisoversikt over fysioterapeut her

Pris fysioterapeut Bergen
Pris fysioterapeut Oslo
Pris fysioterapeut Trondheim
Pris fysioterapeut Stavanger

Tips for deg som ser etter en fysioterapeut

1) Se etter fysioterapeut som kan vise til gode tilbakemeldinger fra andre kunder
2) Se etter fysioterapeut som har riktig utdannelse/kompetanse og som er medlem i Norges Fysioterapeutforbund
3) Se etter en fysioterapeut som har evnen til å fornye seg og som har et oppdatert kunnskapsnivå

Alt dette kommer frem av fysioterapeut-profilene på Treningstilbud.no

Har du nakkeplager eller ryggplager? Ta kontakt med fysioterapeut på treningstilbud.no i dag! 

Mer om Frikort for Helsetjenester

Kjenner du en fysioterapeut? Be de registrere seg på Treningstilbud.no

Hva koster en naprapat?

Så mye koster en naprapat

Så mye koster en naprapat?

Prisene på en naprapatbehandling spriker stort fra by til by og det er flere faktorer som påvirker prisene. I gjennomsnitt ligger prisene på èn behandlingstime mellom kr 500-700,- Det kan være verdt å merke seg at enkelte klinikker gir rabatt for gjenbesøk, ofte rundt 10-15% lavere enn ordinærpris. 

[Oppdatert 11.11.2011]

Naprapatbehandling dekkes ikke av statlige/kommunale trygdeordninger, men flere og flere arbeidsplasser har ordninger hvor arbeidsgiver hjelper med å betale behandlingene. Mange har også tegnet helseforsikring som dekker naprapatbehandlinger.

Treningstilbud.no estimerer at det finnes nærmere ca 450 naprapater i Norge (2016) fordelt på i overkant av 300 klinikker. Ifølge Norges Naprapatforbund utføres det omtrent halv million naprapatbehandlinger i Norge hvert år og naprapatiens rotfeste i samfunnet og i Helsenorge blir stadig tydeligere. Tilbudet av naprapater er mangfoldig, og det kommer forbrukerne til gode i form av økt konkurranse og lavere priser.

Vær dog varsom på at naprapater ikke en beskyttet tittel. Dersom naprapaten ikke er medlem i Norges Naprapatforbund bør man styre unna behandling der. Ved hjelp av søkeverktøyet til Treningstilbud.no kan du finne den naprapaten i ditt nærområde som passer akkurat deg best i forhold til pris, kompetanse og ikke minst på bakgrunn av andre kunders tilbakemeldinger.

Finn din Personlige Trener
Finn din naprapat på Treningstilbud.no !

Det er stor variasjon blant tilbyderne, og det kan være smart å gjøre litt bakgrunnssjekk før du bestemmer deg for en naprapat. Brukerne av Treningstilbud.no har allerede gjort researchen for deg, og det kan være en stor fordel. Det er nemlig stort mangfold blant naprapater. I mange tilfeller vil naprapaten være tilknyttet en klinikk, mens andre er selvstendige næringsdrivende.

Treningstilbud estimerer at snittprisen på en naprapat-time i Norge ligger ca rundt kr 500-700,- Tilbudene varier dog fra by til by, og det samme gjør prisnivået.

Pris Naprapat

Treningstilbud.no har gjort det enkelt for deg som forbruker å komme i kontakt med den naprapaten du ønsker deg. Du kan få naprapater til helt ned i 400 kr timen.

Se prisoversikt over naprapater her

Pris naprapat Bergen
Pris naprapat Oslo
Pris naprapat Trondheim
Pris naprapat Stavanger

Tips for deg som ser etter en naprapat

1) Se etter naprapat som kan vise til gode tilbakemeldinger fra andre kunder
2) Se etter naprapat som har riktig utdannelse/kompetanse og er medlem i Norges Naprapatforbund
3) Se etter en naprapat som har evnen til å fornye seg og som har et oppdatert kunnskapsnivå

Alt dette kommer frem av naprapat-profilene på Treningstilbud.no!

Hva er naprapati?

 

Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Naprapati innebærer å rehabilitere, behandle og diagnostisere smertetilstander, og funksjonelle problemer i muskler og ledd.

Naprapati er et sammensatt bahandlingskonsept av ulike behandlings teknikker. Disse benyttes bl.a av kiropraktorer, fysioterapeuter, leger, massasjeterapeuter med flere. Det som er unikt med naprapati og som optimerer behandlingseffekten er kombinasjonen av disse ulike behandlingsteknikkene. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med grundig kunnskap om bevegelsesapparatets funksjon og oppbygging. Det er denne tankegangen som ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen.

Hva er naprapati?

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager som er helsefremmende. Naprapatenes hverdag består i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling, undersøkelse, diagnostikk, forebygging og behandling av biomekansike smertetilstander og feilfunksjoner i ledd- og muskelsystemet.

Den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden er i dag naprapatene. Det anslåes at det finnes mellom 400 og 500 naprapater i Norge. For å illustrere økningen var det i 2007 ca 150 naprapter i Norge, mens i 2012 var tallet ca 365.

Napratpat er ikke en beskyttet tittel i Norge
Naprapater er ikke en autorisert yrkesgruppe i Norge. I Finland og Sverige har naprapater vært autorisert siden 1994. Det har vært jobbet med å autorisere naprapater i Norge siden 2002, og er fortsatt i en søknadsposisjon om dette (2012). Dersom naprapater blir autorisert, vil det øke sjansen for å bli en naturlig del av helsevesenet, og kan ha en tettere dialog og samarbeid med leger, sykehus og andre helseaktører.
Det vil også være fordeler med at behandlingen potensielt kan bli subsidiert (noe) av staten. En annen fordel ved en autorisasjon er pasientene og sikkerhet. Ettersom tittelen ikke er beskyttet per i dag, kan hvem som helst kalle seg en naprapat.
Norges Naprapatforbund
Hvis man ser at naprapaten er medlem i Norges Naprapatforbund ( www.naprapat.org ) er det et sikkert tegn på at personen har riktig utdannelse. Alle naprapater i Norge skal være medlem i forbundet.
Dersom naprapaten ikke er medlem i Norges Naprapatforbund bør man styre unna behandling der. Når vi blir en autorisert gruppe vil vi også ha Helsetilsynet som øverste instans, som skal kontrollere at vi jobber under ordnede former. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra alle politiske partier om at de synes vi har en naturlig plass som autorisert gruppe.
Naprapatutdanning i Norge

Det finnes ikke naprapatutdanning i Norge. De fleste naprapatene i Norge er utdannet ved Naprapathögskolan i Stockholm.

 

 

 

Personlig Trener i julegave

Hvorfor ikke være litt kreativ? Gi PT-timer i julepresang til en du er glad i!

Treningstilbud.no har Norges største oversikt over personlig trenere, og det er enkelt for deg å finne den treneren i ditt nærmiljø som egner seg best å gi bort utifra pris og tilbakemeldinger fra andre.

Personlig trener i julegave
Gi PT-time i julegave!

Finn, og Gi PT-time i julegave!

Personlig trener-timer kan bidra til å gi den som mottar gaven ekstra motivasjon, og hjelpe til å komme i gang med trening samt lære seg riktig teknikk.

En personlig trener vil hjelpe ved å hente frem det ytterste slik at man når mål og resultater enkelt.

Dette er den perfekt gave til en som ønsker seg en sunnere livsstil, og mer overskudd

Om opplevelsen

En personlig trener vil legge tilrette for en motiverende treningsopplevelse, men deltaker må tåle å ta seg ut litt.

Selv om en time eller tre kan virke lite i seg selv vil deltageren uansett få noe ut av det i form av  læring om teknikk, kosthold og blir forhåpentligvis motivert til å trene mer for å opprettholde en sunn livsstil.

1) Klikk på linken nedenfor, og finn en personlige trener i ditt nærområrde

2) Kontakt den aktuelle treneren og inngå avtale

3) Print ut Julekort her!

Klikk, og kjøp PT i julegave nå!

Trening- en sunn trend, eller?

Trening, crossfit, vekter, sixpack, quadcillas, En jente på ett treningssenter
selfie, 
belfie, ”ass to the grass”, fitness,  og ”go hard or og home” er noen av de tingene som har vært hete i året 2014. Listen kan fortsette i det uendelige. Trening har blitt mer og mer populært og blitt mer og mer i fokus over de siste årene. Idealkroppen har gått fra en sykelig tynn ”modell” kropp, til en muskuløs kropp med sixpack og svære quadriceps. Bildene av trente personer med en alt for lav fettprosent florerer både på Instagram, Facebook og andre sosiale medier.

Jeg husker at når trening begynte å komme mer frem i lyset så jublet jeg. ”Endelig skal folk begynne å bry seg igjen!” tenkte jeg. ”Endelig har folk forstått at vi bare har en kropp hver, og at vi må ta vare på denne så godt vi kan gjennom trening og en sunn livsstil”. Trenden om trening vokste seg større og større, og snart var det ikke bare en sunn kropp som stod i fokus- fitness, muskler, dietter og hardcore trening ble det som skulle være oppskriften på idealkroppen. Jubelen min går over i en mer skeptisk fase; har ting gått for langt? Har dette som startet som en sunn trend der folk så viktigheten i å komme i form gått over i en sykelig trend? Har fokuset på en sunn, sterk og frisk kropp forsvunnet i dietter, ekstremtrening og det evige jaget om å tilnærme seg det ”perfekte”?

En godt trent dame

Jeg har aldri i hele mitt liv sett så mange bilder av andre folk sine rumper, bein, mage, skuldre og biceps, og ja jeg har selv vært en av dem.

Som personlig trener er det opp til meg å hjelpe folk til en bedre helse, sunn livsstil og en sterkere kropp. Flere og flere ønsker seg personlig trener, og flere og flere utdanner seg til personlig trener. Konkurransen om kundene blir hardere, og ønsket om å skille seg ut som personlig trener blir større. For en personlig trener er det kundene som blir den største markedsføringen og reklamen for deg som trener. Blir kunden bra trent, blir han/hun et vandrende reklameskilt for sin personlige trener. Bør hovedfokuset til personlige trenere ligge på å anskaffe seg best mulig vandrende reklamer, eller bør fokuset ligge på flere ting enn det ytre hos kundene sine?

Som personlig trener har jeg et ansvar om å hele tiden ha hodet på rett plass, og å alltid sette kundene sine behov før mine egne. Dersom en kunde kommer til meg med et ønske om å starte med personlig trener er det mitt ansvar å finne ut hva denne kunden ønsker å oppnå med min hjelp. Noen ønsker å benytte en personlig trener bare for å klare å komme seg på trening. Noen har et ønske om å kunne gå opp trappene til 4 etasje uten å miste pusten, mens andre vil stille i Fitness. Selv om alle disse kundene er like stor reklame for meg betyr ikke det at jeg skal trene alle likt og at alle skal se ut som om de skal stille i konkurranse. Den personen som bare vil komme seg opp trappene får en helt annen treningsplan enn en person som ønsker å stille i Fitness.

Du tenker nok nå: jaha, dette sier seg jo selv? Og ja, det håper jeg inderlig at det gjør, men av og til begynner jeg å lure. Jeg tror det er viktig at vi som jobber innen treningsbransjen hjelper til med å senke denne trenden innen trening litt. Flere og flere tyr til narkotiske stoffer for å bli ”litt bedre”. For å bli litt bedre? Jeg mener for å se litt bedre ut for alle andre. Men samtidig blir kroppen ødelagt. Er det verdt det? Bare for å se litt bedre ut for alle de utenforstående menneskene en møter? Ødelegge den ene kroppen du har blitt tildelt? I mitt hode høres dette sykt ut.

En slank og godt trent jente

Etter min mening er det på tide å få en positiv vri på denne trenden før begeret renner over. Litt ekstra fett her og der er ingen krise. Det er ikke alle som har et behov for å ha sixpack året rundt eller å trene ”ass to grass” 4 ganger i uken. Folk må begynne å stille seg selv disse spørsmålene: hva er dine mål? Hvorfor vil du trene? Hva vil du bli bedre til? Og ikke minst- hva synes du er morsomt? Det virker som om folk har glemt litt bort at trening skal være gøy, det skal være sosialt, det skal gi deg overskudd og ikke minst- det skal hjelpe deg til å koble ut fra den tavle hverdagen for en liten stund.

Jeg håper og tror at året 2015 kommer til å bli et tøft år for treningsbransjen.. Treningssenter vil bli lagt ned, personlige trenere vil falle av og folk blir forhåpentligvis mette på fitnesstrenden. Jeg håper at Et normalt sunt liv med gode vaner kan komme i fokus igjen, og at vi sammen kan starte kampen mot overvekt, sykdom, ryggskader, nakkeplager, stive ledd og treningsskader. Moderate mengder trening, sunn mat- med noen utskeielser, og ikke minst gode vaner er forhåpentligvis noen av stikkordene vi kan fylle 2015 med så fort det inntrer. Mitt stikkord for tiden fremover blir hvertfall- alt med måte.

Skrevet av Silje Helen Vedøy.
Selvstendig personlig trener i Evo Fitness.

 

Så mye koster personlig trener

Personlig Trener Pris

Lyst å komme i gang med PT, men synes det er for dyrt? Treningstilbud.no gir deg Norges beste prisoversikt!

[Oppdatert 20.10.2016]

Å ha personlig trener (PT) flere ganger i uken kan virke dyrt, og ser man på kostnaden over et helt år kan det i verste fall komme opp i flere titalls tusen. Treningstilbud.no estimerer at det finnes nærmere 4000 PT-er i Norge, og konkurransen er derfor større enn noen gang. Det kommer deg som kunde til gode, da det presser prisene ned. Vær dog varsom ettersom personlig trener ikke er en beskyttet tittel, og det finnes mange middelmådige trenere på markedet. Ved hjelp av søkeverktøyet til Treningstilbud.nokan du finne den personlige treneren i ditt nærområde som passer akkurat deg best i forhold til pris, kompetanse og ikke minst på bakgrunn av andre kunders tilbakemeldinger.

Finn din Personlige Trener

Finn din PT på Treningstilbud.no !

Det er stor variasjon blant tilbyderne, og det er smart å være kritisk når du skal investere i en PT. Brukerne av Treningstilbud.no har allerede gjort researchen for deg, og det kan være en stor fordel. Det er nemlig stort mangfold blant trenerne. Noen trener bedrifter, noen trener grupper – noen trener inne, mens andre ute. For merk at du ikke nødvendigvis trenger å være medlem av et senter for å benytte deg av PT. Flere og flere PT er selvstendig næringsdrivende og har tilgang til utstyr gjennom samarbeidsavtaler med ulike sentre, som du ikke trenger å være medlem av. Det er ellers en klar trend som viser at stadig flere ønsker å trene utendørs, og gjerne i grupper.

Snittprisen på en PT-time i Norge er på ca. 600 kr, men tilbudene varierer veldig. De største senterkjedene som SATS Elixia, Fresh Fitness, EVO Fitness og 3T opererer med forskjellige konsepter (som klipp og nivå) og priser, som kan være veldig uoversiktelige. Enkelte oppgir ikke priser på sine hjemmesider engang, men det virker å være en enighet om at en PT-time skal være på 50 minutter.

Pris personlig trener hos Treningskjedene

kjedene

- Sats Elixia: 618 kr for en time. (713 kr for en time med «PT-spesialist»)
- Fresh Fitness: 700 kr for en time                                                                                    -.
- 3T: 600 kr for en time.
- EVO Fitness: 480 kr for en time (730 kr for nivå 4).

Treningstilbud.no har gjort det enkelt for deg som forbruker å komme i kontakt med den PT du ønsker deg. Du kan få tak i en PT til helt ned i 300 kr timen, alternativt gå for en elitetrener som koster nærmere 1000 kr timen. Noen personlige trener tillater kudenene å trene sammen med andre, om du for eksempel vil ta med deg en venn eller veninnene. Dette vil de da oppgi på sin profil.

 Nedenfor ser du et lite utsnitt fra søkeresultatet :

PT-priser

Se Prisoversikt over personlige trenere

Personlig Trener Bergen
Personlig Trener Oslo
Personlig Trener Trondheim
Personlig Trener Hele Norge

Tilslutt noen enkle tips:

1) Se etter PT som kan vise til gode tilbakemeldinger fra andre kunder
2) Se etter PT som har riktig utdannelse/kompetanse.
3) Se etter en PT som har evnen til å fornye seg og som har et oppdatert kunnskapsnivå

Alt dette kommer frem av PT-profilene på Treningstilbud.no!

Synes du Personlig Trener er verdt pengene?

Treningstilbud.no lanserer ny nettbutikk!

Ny nettbutikk

Treningselaterte produkter innen forskjellige kategorier, fra utvalgte leverandører, alt samlet på ett sted!

Vi i treningstilbud.no liker å samle ting! Vi har tatt oss flid med å samle så mange treningssentere, at vi har nå Norges største oversikt. Vi har bygget et verktøy slik at personlige trenere kan samles, slik at nettopp du skal kunne finne den PT som passer deg best. Nå samler vi treningsprodukter som vi liker. Vi ønsker at det skal være enkelt for deg som forbruker å finne det du trenger treningen på ett og samme sted! I treningstilbud.no sin nettbutikk finner du sponsede treningsrelaterte produkter innen forskjellige kategorier, fra utvalgte leverandører og nettsteder, ale samlet på samme sted!

Ta meg direkte til nettbutikken

Slik fungerer dette: Du finner et produkt, og trykker kjøp. Du blir så tatt til leverandøren sin webside hvor du avslutter handelen.

Morgentrening på tom mage?

Veldig mange henger seg opp i myter i Morgencardiomedia når det kommer til kropp, trening, helse og velvære. Det er kanskje enda fler som velger å lese videre fra overskriften om det hintes til en enklere måte å forbrenne fett, og dermed også gå ned i vekt på.

Noe av det svært mange praktiserer og diskuterer er morgencardio før frokost. “Tren på tom mage, og gå raskere ned i vekt.” Dette er noe jeg har lest svært mange ganger selv, og jeg vet også at svært mange praktiserer dette. Spørsmålet er; funker det egentlig? Er resultatene langvarige? Og er helse i fokus?

Lyst å komme i gang med PT?
Klikk her for å finne en Personlig Trener i ditt nærområde!

Tanken bak morgencardio på tom mage er; om natten har fastet og du har dermed mindre glykogenlagre i kroppen. Dette vil også si at du har liten produksjon av insulin  som er et hormon som senker fettnedbrytning. Insulin slippes ut i blodet når vi har spist, for å holde blodsukkeret vårt stabilt. Mer karbohydrat i et måltid, vil føre til større insulinutslipp.

Når du om natten/når du våkner har lite insulin, vil du derfor forbrenne mer fett når du er i aktivitet før frokost. Kroppen har lite karbohydratlager i kroppen, og vil derfor ta av fettlagret for å få energi til arbeidet du skal utføre.

Ved frokost før trening på morningen, vil du ha fulle glykogenlagre og dermed også insulin tilstede og fettforbrenningen vil hemmes noe.

Morgentrening

… Men hva skjer egentlig de neste timene? Ved morgentrening på tom mage vil kroppen kompensere for det økte fettforbruket ved å forbrenne mer karbohydrater senere på dagen. Dette kan føre til muskelnedbrytning og du vil få en lavere BMR, eller total forbrenning igjennom hele dagen – også når du er i ro.  Har du litt mat i magen, tatt en slurk juice eller fått i deg noe energi før du begynner treningsøkten, vil du ha en større karbohydratforbrenning under selve økten, men fettforbrenningen resten av dagen vil være større, da kroppen vil  trenge mer energi til igjennopprettelse av hormonbalanse, gjendannelse av energilagre, cellereparasjoner og oppbygging av muskler, sener og ledd.

Hva velger du? Morgentrening på tom mage, eller med litt åttåt? :-)

//Tonje Melheim Næss – melheimwellness.no

 

Intervju med Personlig Trener, Adele Marlén Tårnes.

Treningstilbud.no er Norges største oversikt over Adele Marlen Tårnes PTPersonlige Trenere og treningssentre. Vi vil i månedene fremover intervjue flere PTer som har registrert seg en profil hos oss. Alle intervjuene vil bli publisert på sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram), samt på våre nettsider! Dette er en unik sjanse for våre PTer til å markedsføre seg selv og nå ut til våre mange tusen følgere og lesere. 

Denne månedens intervju er med Adele Marlén Tårnes. Hun er 24 år og bor i Tromsø og jobber for EVO Fitness. I tillegg til dette er hun den mest populære PTen på Treningtilbud.no akkurat nå, basert på tilbakemeldinger fra brukerne våre.

Kan du gi en kort presentasjon av deg selv?

Jeg heter Adele Marlén Tårnes er 24 år og bor i Tromsø. Jeg har alltid hatt en stor lidenskap for kosthold- og trening, og hvordan man selv kan påvirke kroppen sin på denne måten. Etter å ha utdannet meg til Ernæringsfysiolog og Personlig Trener er jeg så heldig at jeg kan jobbe med min hobby og store lidenskap som Ernæringsrådgiver og Personlig Trener gjennom Evo Fitness og mitt eget foretak Amtphysix.

Hva er dine fokusområder innenfor Personlig Trening? Hva er dine sterke styrker og hvilke kunder er du interessert i?

I tillegg til å hjelpe andre har jeg testet ut mye av teorien på meg selv i praksis for å kvalitetssikre kunnskapen min. Selv har jeg alltid elsket å bevege på meg og spise den maten som jeg vet kroppen min har godt av og jeg har deltatt på flere løp og i fitnesskonkurranser. Når jeg hjelper klienter, tilpasser jeg meg etter deres mål, ønsker og behov.

Hvor fikk du høre om Treningstilbud.no og hvor lenge har du hatt en aktiv profil hos oss? 

Jeg fant Treningstilbud.no gjennom Facebook og har hatt aktiv profil i én måned.

Adele Marlen Tårnes trener

Mange lurer på om man er nødt å være medlem av ett treningssenter for å ha en Personlig Trener. Hvordan fungerer dette? Og hvordan forholder f.eks EVO Fitness og de andre treningskjedene seg til dette? 

For å kunne trene med PT på Evo og i de andre store kjedene må man være medlem. Det som er så fint på Evo er at man slipper bindingstiden, så man kan være medlem hos oss akkurat så lenge som man selv ønsker.

TT.no kjenner til at en rekke treningssenter har samarbeidsavtaler med lokale personlige trenere, så det er muligheter for egne avtaler selv om du ikke er medlem av det aktuelle senteret. Dette bør PT informere om på sin profil.

Se Adele Marlen Tårnes sin profil på treningstilbud.no her.

Ett meget viktig element i dagens markedsføring er sosiale medier. Hvordan markedsfører du deg selv som Personlig Trener? Og har du eventuelt tips til andre PTer om hvordan man kan markedsføre seg selv som PT?

Jeg markedsfører meg selv gjennom Evo Fitness hvor jeg jobber i tillegg til sosiale medier som Instagram og Facebook.

Adele har koblet opp sin Instagramkonto med Treningstilbud.no, og har oppgitt http://www.treningstilbud.no/personlig-trener/amtphysix/ som sin webadresse. Dette gir henne relevant trafikk, og potensielle kunder:

Adele Marlen Tårnes personlig trener

Per dags dato er du Treningstilbud.no sin mest populære trener, både ut ifra rangering og det faktum at du har fått kundehenvendelser. Vi ser også at du har fått mange gode tilbakemeldinger fra dine kunder på din profilside. Har du bedt dem om å skrive en anbefaling eller har kundene gjort dette uoppfordret? 

Både og- noe er skrevet frivillig og noe er skrevet etter at jeg har tipset om den nye siden min hos dere.

Sjansen for salg øker betraktelig om du får tidligere kunder til å legge igjen sin suksesshistorie med deg som PT.

Hva syntes du er bra med tjenesten og hvor ser du at vi har ett forbedringspotensial?

Jeg liker tjenesten fordi man kan nå ut til nye kundegrupper over hele landet.

Vil du anbefale www.treningstilbud.no til andre Personlige Trenere i Norge og hvorfor?

Ja, jeg vil absolutt anbefale tjenesten videre til andre Personlige Trenere for å nå ut til flere potensielle kunder!

Adele Marlen Tårnes personlig trener

Se Adele Marlen Tårnes sin PT-profil her!

Nå kan du lage dine egne kampanjer!

Treningstilbud.no er stolte over å kunne tilby sine personlige trenere skreddersydde kampanjer!

Kampanjer er godt synlig øverst på profilen, og fremhever deg i resultatet i vår søkemotor. Dette er en utmerket måte for å synliggjøre dine tilbud og å trekke enda flere kunder og øke muligheten for ett salg!

En PT-kampanje består av:

  • Beskrivelse
  • Kampanjenavn
  • Aktiv fra/til dato
  • Utvidet informasjon
  • Mulighet for å legge til bilde
  • Statistikk som viser antall visninger

Få full oversikt over alle dine kampanjer:

Personlig trener kampanje

Eksempel-kampanje på en høstkampanje:

PT kampanjemodul
 *Prisen for å aktivere kampanjemodulen er kr 125,- (éngangssum).

Vi håper kampanjemodulen vil bli tatt godt imot av alle våre registrerte PTer og at dette kan bidra til økt synlighet og flere salg. Lykke til!

Har du tips til forbedring av tjenesten vår eller ris/ros?
Treningstilbud.no er alltid på jakt etter å forbedre sin tjeneste, og vi hører mer enn gjerne fra deg dersom du har noen tips på epost: kontakt@treningstilbud.no

Mvh,
teamet i www.treningstilbud.no
Norges største oversikt over treningssentre og personlige trenere!

Treningstilbud

Street Workout Calisthenics

Hva er Street workout, calisthenics?

Street workout calistenics

Calisthenics er kanskje et fremmedord for de fleste, men det er altså en krysning av de
greske ordene kallos og stéhnos som henholdsvis betyr skjønnhet og styrke. Calisthenics som treningsform bygger på egenvektstrening hvor man hovedsakelig tar i bruk stativer for å løfte sin egen kroppsvekt. De varierte øvelsene er halset opp i USA gjennom Street Workout og bærer navn som Flutter kick, plank, lunges, human flag, jumping jack samt en rekke varianter av mer klassiske øvelser som push-ups, sit-ups, dips og pull-ups.

Calisthenics blir ofte satt i sammenheng med Street Workout hvor man bruker elementer fra det offentlige rom til øvelser og shows. Mange mener dette delvis stammer fra Øst Europa, hvor turn alltid har stått sterkt, og at det var et reelt alternativ til dem som ikke hadde råd til å trene på treningssenter. Derfor tar man også i dag i bruk lekeplasser og trær for å utføre de forskjellige øvelsene, også i Norge.

Street Workout i Norge

I Norge finnes det en rekke parker som er støttet av offentlige midler, også kjent som Tufteparkene, med stativer som er tiltenkt Street Workout.

Fenomenet i seg selv er ganske nytt i Norge men øker veldig i popularitet, noe opprettelsen av de mange Tufteparkene er en bekreftelse på. Miljøet er sammensveiset og inkluderende, og som oftest opptrer man i grupper. 14 mai 2014 i Asker ble det arrangert NM i Street Workout for første gang.

Hva kreves i SteetWorkout?

Den største og vanligste feilen er at folk undervurderer hvor teknisk kompliserte disse øvelsene er, og hvor mye styrke og kroppsbeherskelse som kreves. Mange tror de kan klare «Human Flag» enkelt, men sannheten er at dette er en av de tyngste og mest krevende øvelsene.

Det er viktig å ha på plass basisøvelser som push-ups, dips og pull-ups, for deretter å mestre tyngre varianter av disse. Det finnes alltid ulike nivået av øvelser, som krever mer. Uansett hvor mange repetisjoner du klarer av basisøvelsene må du ha balanse for å drive med calisthenics. Når håndstående er på plass, kan du for alvor begynne å trene teknikk.

Fordeler med Street Workout

Grunnidéen bak calisthenics at man ikke er avhengig av eksterne vekter for å opparbeide seg en sterk fysikk. Denne treningsformen kan utføres hvor og når som helst, og det beste av alt er at det er gratis. Overraskelsen er at du vil få akkurat de samme resultatene som du trente ute på en lekeplass som du gjorde på et treningssenter. Sammenlignet med trening med vekter er det mye mindre risiko for skader. Dette er nemlig den mest naturlige måten for kroppen å trene på. De forskjellige variantene av øvelsene og vanskelighetsgradene av dem gjør dette til en veldig variert type trening. Mange innenfor miljøet vil og trekke frem samholdet rundt denne treningsformen, der man som en gruppe hele tiden har fokus på å pushe sine grenser.

Embedly Powered