BMI kalkulator

BMI (Body Mass Index) eller KMI på norsk (kroppsmasseindeks), er en internasjonal standard som er ment for å beregne overvekt hos vokse (over 15 år) personer. Den viser balansen mellom en persons høyde og vekt. Barn og unge under 15 år har en egen utregningsmetode (som gjennomføres av lege eller helsesøster).

Det er viktig å nevne at BMI ikke bør benyttes som eksakt mål på eventuell overvekt. Dette er fordi målemetoden ikke skiller mellom muskel- og fettmasse. De fleste BMI kalkulatorene skiller heller ikke mellom kjønn. Da muskler veier mer enn fett, kan derfor en muskuløs og veltrent person feilaktig kunne bli klassifisert som overvektig. For å få en helt korrekt indikasjon må derfor fettinnholdet i blodet også måles.

Resultatene av BMI kalkulatoren

BMI

 

BMI under 18,5 er undervektig
BMI mellom 18,5 og 24,9 er normalvekt
BMI mellom 25 og 29,9 er lett overvekt
BMI på mellom 30 og 34,9 er moderat fedme
BMI på mellom 35 og 39,9 er alvorlig fedme
BMI over 40 er ekstrem fedme

Utregning av BMI

Så hvordan regner man ut BMI? En BMI kalkulator regner en person BMI basert på følgende regnestykke: En persons vekt i antall kilo, delt på høyde x høyde (i meter).

En person som er 1,80 meter og veier 80 kilo, vil dermed han en BMI på 24,69.

Man kan i tillegg måle livvide til BMI, for å undersøke om man har økt helserisiko grunnet overvekt. Mye fett rundt midjen vil nemlig gi økt risiko for en rekke sykdommer (f.eks hjerte- og karsykdommer, metabolks syndrom og diabetes type 2). Korrekt måling av livvide måles mellom nederste ribbebeintkant og øverste hoftekam (som for de fleste vil vil si ca en eller to centimeter over navlen). For å unngå denne typen livsstilsykdommer, anbefales det at kvinner har en livvide under 80 cm og menn under 94 cm.

Viktig om resultatet

Når man måler BMI, er det viktig å at resultatene kun gir en indikasjon på hvordan helsetilstanden din er. Dette er fordi målingen ikke tar hensyn til fett, muskler og beinbyggning. Verdiene man får ut av denne kalkulatoren er ment som retningsveiledende og omtrentlige verdier. Resultatene må ikke brukes som erstatning for medisink behandling og medisinske råd. Treningstilbud.no anbefaler å ta kontakt med fagfolk før man begynner å slanke seg, som kan være med å veilede og gi diettråd.

Trykk her for å måle din BMI!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>