Hva koster en naprapat?

Så mye koster en naprapat

Så mye koster en naprapat?

Prisene på en naprapatbehandling spriker stort fra by til by og det er flere faktorer som påvirker prisene. I gjennomsnitt ligger prisene på èn behandlingstime mellom kr 500-700,- Det kan være verdt å merke seg at enkelte klinikker gir rabatt for gjenbesøk, ofte rundt 10-15% lavere enn ordinærpris. 

[Oppdatert 11.11.2011]

Naprapatbehandling dekkes ikke av statlige/kommunale trygdeordninger, men flere og flere arbeidsplasser har ordninger hvor arbeidsgiver hjelper med å betale behandlingene. Mange har også tegnet helseforsikring som dekker naprapatbehandlinger.

Treningstilbud.no estimerer at det finnes nærmere ca 450 naprapater i Norge (2016) fordelt på i overkant av 300 klinikker. Ifølge Norges Naprapatforbund utføres det omtrent halv million naprapatbehandlinger i Norge hvert år og naprapatiens rotfeste i samfunnet og i Helsenorge blir stadig tydeligere. Tilbudet av naprapater er mangfoldig, og det kommer forbrukerne til gode i form av økt konkurranse og lavere priser.

Vær dog varsom på at naprapater ikke en beskyttet tittel. Dersom naprapaten ikke er medlem i Norges Naprapatforbund bør man styre unna behandling der. Ved hjelp av søkeverktøyet til Treningstilbud.no kan du finne den naprapaten i ditt nærområde som passer akkurat deg best i forhold til pris, kompetanse og ikke minst på bakgrunn av andre kunders tilbakemeldinger.

Finn din Personlige Trener
Finn din naprapat på Treningstilbud.no !

Det er stor variasjon blant tilbyderne, og det kan være smart å gjøre litt bakgrunnssjekk før du bestemmer deg for en naprapat. Brukerne av Treningstilbud.no har allerede gjort researchen for deg, og det kan være en stor fordel. Det er nemlig stort mangfold blant naprapater. I mange tilfeller vil naprapaten være tilknyttet en klinikk, mens andre er selvstendige næringsdrivende.

Treningstilbud estimerer at snittprisen på en naprapat-time i Norge ligger ca rundt kr 500-700,- Tilbudene varier dog fra by til by, og det samme gjør prisnivået.

Pris Naprapat

Treningstilbud.no har gjort det enkelt for deg som forbruker å komme i kontakt med den naprapaten du ønsker deg. Du kan få naprapater til helt ned i 400 kr timen.

Se prisoversikt over naprapater her

Pris naprapat Bergen
Pris naprapat Oslo
Pris naprapat Trondheim
Pris naprapat Stavanger

Tips for deg som ser etter en naprapat

1) Se etter naprapat som kan vise til gode tilbakemeldinger fra andre kunder
2) Se etter naprapat som har riktig utdannelse/kompetanse og er medlem i Norges Naprapatforbund
3) Se etter en naprapat som har evnen til å fornye seg og som har et oppdatert kunnskapsnivå

Alt dette kommer frem av naprapat-profilene på Treningstilbud.no!

Hva er naprapati?

 

Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Naprapati innebærer å rehabilitere, behandle og diagnostisere smertetilstander, og funksjonelle problemer i muskler og ledd.

Naprapati er et sammensatt bahandlingskonsept av ulike behandlings teknikker. Disse benyttes bl.a av kiropraktorer, fysioterapeuter, leger, massasjeterapeuter med flere. Det som er unikt med naprapati og som optimerer behandlingseffekten er kombinasjonen av disse ulike behandlingsteknikkene. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med grundig kunnskap om bevegelsesapparatets funksjon og oppbygging. Det er denne tankegangen som ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen.

Hva er naprapati?

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager som er helsefremmende. Naprapatenes hverdag består i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling, undersøkelse, diagnostikk, forebygging og behandling av biomekansike smertetilstander og feilfunksjoner i ledd- og muskelsystemet.

Den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden er i dag naprapatene. Det anslåes at det finnes mellom 400 og 500 naprapater i Norge. For å illustrere økningen var det i 2007 ca 150 naprapter i Norge, mens i 2012 var tallet ca 365.

Napratpat er ikke en beskyttet tittel i Norge
Naprapater er ikke en autorisert yrkesgruppe i Norge. I Finland og Sverige har naprapater vært autorisert siden 1994. Det har vært jobbet med å autorisere naprapater i Norge siden 2002, og er fortsatt i en søknadsposisjon om dette (2012). Dersom naprapater blir autorisert, vil det øke sjansen for å bli en naturlig del av helsevesenet, og kan ha en tettere dialog og samarbeid med leger, sykehus og andre helseaktører.
Det vil også være fordeler med at behandlingen potensielt kan bli subsidiert (noe) av staten. En annen fordel ved en autorisasjon er pasientene og sikkerhet. Ettersom tittelen ikke er beskyttet per i dag, kan hvem som helst kalle seg en naprapat.
Norges Naprapatforbund
Hvis man ser at naprapaten er medlem i Norges Naprapatforbund ( www.naprapat.org ) er det et sikkert tegn på at personen har riktig utdannelse. Alle naprapater i Norge skal være medlem i forbundet.
Dersom naprapaten ikke er medlem i Norges Naprapatforbund bør man styre unna behandling der. Når vi blir en autorisert gruppe vil vi også ha Helsetilsynet som øverste instans, som skal kontrollere at vi jobber under ordnede former. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra alle politiske partier om at de synes vi har en naturlig plass som autorisert gruppe.
Naprapatutdanning i Norge

Det finnes ikke naprapatutdanning i Norge. De fleste naprapatene i Norge er utdannet ved Naprapathögskolan i Stockholm.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>