Category Archives: blogg

Så mye koster fysioterapi

Hva koster en fysioterapibehandling?

Så mye koster en naprapat?

Stadig flere går til fysioterapeut grunnet ulike plager, men hva koster det egentlig? Prisene på en fysioterapibehandling varierer veldig, og det er flere faktorer som driftstilskudd som virker inn. Merk at du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos en avtaleterapeut gjennom HELFO.

[Oppdatert 23.11.2016]

Ifølge Regjeringen.no kan kommunene organisere fysioterapitjenesten ved enten å ansette fysioterapeuter i kommunale stillinger eller ved å inngå avtaler om driftstilskudd (driftsavtale) med fysioterapeuter som driver privat virksomhet.

Fysioterapeuter med driftsavatale

Behandling hos fysioterapeut med driftsavtale inngår i frikortordningen. Egenandelen som skal betales tilsvarer differansen mellom honorartaksten om er avtalt mellom staten, KS (kommunenes sentralforbund) og Norsk Fysioterapeutforbund og folketrygdens refusjonstakst. Når det gjelder behandling for godkjente yrkeskader, barn under 12 år, og spesielle diagnoser/lidelser ytes full stønad fra trygden inkludert godkjent egenandel.

Se Treningstilbud.no sin oversikt over fysioterapeuter

Fysioerapeuten kan ikke kreve betaling fra pasienten for den delen av behandlingen trygden dekker. Så godt som alle fysioterapeuter med driftsavtale har avtale om direkte oppgjør med trygden. For å finne hvilke fysioterapeuter som har  driftsavtale der du bor må du gå inn på din kommunes egne hjemmesider.

Hvis du går til en fysioterapeut  med driftsavtale følges det til enhver tid gjeldende takster  forhandlet frem av Norsk Fysioterapiforbund (NFF), og kommunenes sentralforbund (KS).

Norsk Fysioterapeutforbund

Oversikt over takster

Hos avtaleterapeuter må du ha rekvisisjon fra lege. Egenandelen til behandling er forholdsvis lav, og du kan få egenandelskort fra NAV (via HELFO).

Norsk Fysioterapeutforbund gjør oppmerksom på at du ikke kan avtale time direkte hos fysioterapeuter som er ansatt i kommuner eller i spesialisthelsetjenesten.

Henvisning til fysioterapeut

​For at du skal få dekket utgifter, må du ha henvisning fra enten lege, kiropraktor eller manuellterapeut. En henvisning gjelder opptil 24 behandlinger.  Hvis du trenger behandlinger utover dette, må du få ny henvisning.

Fysioterapi viser pasient skjelett

Fysioterapeuter uten driftsavatale

De fleste selvstendige fysioterapeuter opererer uten driftsavtale, og det betyr at pasienten selv må betale for behandlingen. Det positive med det er at fysioterapeut kan tilby time/ konsultasjon på svært kort varsel (ofte samme dag), og du trenger ikke henvisning fra lege. Prisene (fri prisfastsettelse) kan varierer veldig, og derfor har Treningstilbud.no gjort det enkelt for deg å finne den terapeuten med best tilbakemeldinger til best pris!

Leter du etter en fysioterapeut i nærheten av der du bor eller jobber? Eller trenger du en spesialist?

Klikk her for  Norges største oversikt !

Hvor jobber fysioterapeuter?

De fleste fysioterapeuter er enten ansatt i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten, på rehabiliteringssentre, i bedriftshelsetjenesten, eller de er selvstendig næringsdrivende i kommunene.

Pris for en fysioterapitime?

I snitt ligger prisene på èn behandlingstime mellom kr 450-700,-. Noen klinikker gir rabatt ved gjentatte behandlinger. For fysioterapeuter med driftsavtale viser vi til egne takster

Treningstilbud.no estimerer at det finnes nærmere 16 000 fysioterapeuter med autorisasjon i Norge (2016) og nær 80% av disse er i arbeid. Det er et svært populært yrke, og konkurransen er derfor større enn noen gang. Det kommer deg som kunde til gode, da det presser prisene ned.  Dersom fysioterapeuten ikke er medlem i Norges Fysioterapeutforbund anbefaler Treningstilbud.no at man styrer unna behandling. Ved hjelp av søkeverktøyet til Treningstilbud.no kan du finne den fysioterapeuten i ditt nærområde som passer akkurat deg best i forhold til pris, kompetanse og ikke minst på bakgrunn av andre kunders tilbakemeldinger.

Finn din Personlige Trener
Finn din fysioterapeur på Treningstilbud.no !

Det er stor variasjon blant behandlerne, og det kan være smart å gjøre litt bakgrunnssjekk før du bestemmer deg. Det som er positivt er at brukerne av Treningstilbud.no allerede har gjort researchen for deg, og det kan være en stor fordel. Det er nemlig stort mangfold blant fysioterapeuter. I mange tilfeller vil du se at terapeuter er tilknyttet en klinikk, mens andre er selvstendige næringsdrivende.

Treningstilbud.no estimerer at snittprisen på en fysioterapeut-time i Norge ligger ca rundt kr 450-700,-. Tilbudene varier dog fra by til by, og det samme gjør prisnivået.

Pris fysioteraput

Treningstilbud.no har gjort det enkelt for deg som forbruker å komme i kontakt med den fysioterapeuten du ønsker deg. Du kan få fysioterapeuter til helt ned i 300 kr timen.

Sjekk dog om time refererer til 30 min eller 60 min for her varierer praksisen mye.

Se prisoversikt over fysioterapeut her

Pris fysioterapeut Bergen
Pris fysioterapeut Oslo
Pris fysioterapeut Trondheim
Pris fysioterapeut Stavanger

Tips for deg som ser etter en fysioterapeut

1) Se etter fysioterapeut som kan vise til gode tilbakemeldinger fra andre kunder
2) Se etter fysioterapeut som har riktig utdannelse/kompetanse og som er medlem i Norges Fysioterapeutforbund
3) Se etter en fysioterapeut som har evnen til å fornye seg og som har et oppdatert kunnskapsnivå

Alt dette kommer frem av fysioterapeut-profilene på Treningstilbud.no

Har du nakkeplager eller ryggplager? Ta kontakt med fysioterapeut på treningstilbud.no i dag! 

Mer om Frikort for Helsetjenester

Kjenner du en fysioterapeut? Be de registrere seg på Treningstilbud.no

Hva koster en naprapat?

Så mye koster en naprapat

Så mye koster en naprapat?

Prisene på en naprapatbehandling spriker stort fra by til by og det er flere faktorer som påvirker prisene. I gjennomsnitt ligger prisene på èn behandlingstime mellom kr 500-700,- Det kan være verdt å merke seg at enkelte klinikker gir rabatt for gjenbesøk, ofte rundt 10-15% lavere enn ordinærpris. 

[Oppdatert 11.11.2011]

Naprapatbehandling dekkes ikke av statlige/kommunale trygdeordninger, men flere og flere arbeidsplasser har ordninger hvor arbeidsgiver hjelper med å betale behandlingene. Mange har også tegnet helseforsikring som dekker naprapatbehandlinger.

Treningstilbud.no estimerer at det finnes nærmere ca 450 naprapater i Norge (2016) fordelt på i overkant av 300 klinikker. Ifølge Norges Naprapatforbund utføres det omtrent halv million naprapatbehandlinger i Norge hvert år og naprapatiens rotfeste i samfunnet og i Helsenorge blir stadig tydeligere. Tilbudet av naprapater er mangfoldig, og det kommer forbrukerne til gode i form av økt konkurranse og lavere priser.

Vær dog varsom på at naprapater ikke en beskyttet tittel. Dersom naprapaten ikke er medlem i Norges Naprapatforbund bør man styre unna behandling der. Ved hjelp av søkeverktøyet til Treningstilbud.no kan du finne den naprapaten i ditt nærområde som passer akkurat deg best i forhold til pris, kompetanse og ikke minst på bakgrunn av andre kunders tilbakemeldinger.

Finn din Personlige Trener
Finn din naprapat på Treningstilbud.no !

Det er stor variasjon blant tilbyderne, og det kan være smart å gjøre litt bakgrunnssjekk før du bestemmer deg for en naprapat. Brukerne av Treningstilbud.no har allerede gjort researchen for deg, og det kan være en stor fordel. Det er nemlig stort mangfold blant naprapater. I mange tilfeller vil naprapaten være tilknyttet en klinikk, mens andre er selvstendige næringsdrivende.

Treningstilbud estimerer at snittprisen på en naprapat-time i Norge ligger ca rundt kr 500-700,- Tilbudene varier dog fra by til by, og det samme gjør prisnivået.

Pris Naprapat

Treningstilbud.no har gjort det enkelt for deg som forbruker å komme i kontakt med den naprapaten du ønsker deg. Du kan få naprapater til helt ned i 400 kr timen.

Se prisoversikt over naprapater her

Pris naprapat Bergen
Pris naprapat Oslo
Pris naprapat Trondheim
Pris naprapat Stavanger

Tips for deg som ser etter en naprapat

1) Se etter naprapat som kan vise til gode tilbakemeldinger fra andre kunder
2) Se etter naprapat som har riktig utdannelse/kompetanse og er medlem i Norges Naprapatforbund
3) Se etter en naprapat som har evnen til å fornye seg og som har et oppdatert kunnskapsnivå

Alt dette kommer frem av naprapat-profilene på Treningstilbud.no!

Hva er naprapati?

 

Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Naprapati innebærer å rehabilitere, behandle og diagnostisere smertetilstander, og funksjonelle problemer i muskler og ledd.

Naprapati er et sammensatt bahandlingskonsept av ulike behandlings teknikker. Disse benyttes bl.a av kiropraktorer, fysioterapeuter, leger, massasjeterapeuter med flere. Det som er unikt med naprapati og som optimerer behandlingseffekten er kombinasjonen av disse ulike behandlingsteknikkene. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med grundig kunnskap om bevegelsesapparatets funksjon og oppbygging. Det er denne tankegangen som ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen.

Hva er naprapati?

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager som er helsefremmende. Naprapatenes hverdag består i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling, undersøkelse, diagnostikk, forebygging og behandling av biomekansike smertetilstander og feilfunksjoner i ledd- og muskelsystemet.

Den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden er i dag naprapatene. Det anslåes at det finnes mellom 400 og 500 naprapater i Norge. For å illustrere økningen var det i 2007 ca 150 naprapter i Norge, mens i 2012 var tallet ca 365.

Napratpat er ikke en beskyttet tittel i Norge
Naprapater er ikke en autorisert yrkesgruppe i Norge. I Finland og Sverige har naprapater vært autorisert siden 1994. Det har vært jobbet med å autorisere naprapater i Norge siden 2002, og er fortsatt i en søknadsposisjon om dette (2012). Dersom naprapater blir autorisert, vil det øke sjansen for å bli en naturlig del av helsevesenet, og kan ha en tettere dialog og samarbeid med leger, sykehus og andre helseaktører.
Det vil også være fordeler med at behandlingen potensielt kan bli subsidiert (noe) av staten. En annen fordel ved en autorisasjon er pasientene og sikkerhet. Ettersom tittelen ikke er beskyttet per i dag, kan hvem som helst kalle seg en naprapat.
Norges Naprapatforbund
Hvis man ser at naprapaten er medlem i Norges Naprapatforbund ( www.naprapat.org ) er det et sikkert tegn på at personen har riktig utdannelse. Alle naprapater i Norge skal være medlem i forbundet.
Dersom naprapaten ikke er medlem i Norges Naprapatforbund bør man styre unna behandling der. Når vi blir en autorisert gruppe vil vi også ha Helsetilsynet som øverste instans, som skal kontrollere at vi jobber under ordnede former. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra alle politiske partier om at de synes vi har en naturlig plass som autorisert gruppe.
Naprapatutdanning i Norge

Det finnes ikke naprapatutdanning i Norge. De fleste naprapatene i Norge er utdannet ved Naprapathögskolan i Stockholm.

 

 

 

Personlig Trener i julegave

Hvorfor ikke være litt kreativ? Gi PT-timer i julepresang til en du er glad i!

Treningstilbud.no har Norges største oversikt over personlig trenere, og det er enkelt for deg å finne den treneren i ditt nærmiljø som egner seg best å gi bort utifra pris og tilbakemeldinger fra andre.

Personlig trener i julegave
Gi PT-time i julegave!

Finn, og Gi PT-time i julegave!

Personlig trener-timer kan bidra til å gi den som mottar gaven ekstra motivasjon, og hjelpe til å komme i gang med trening samt lære seg riktig teknikk.

En personlig trener vil hjelpe ved å hente frem det ytterste slik at man når mål og resultater enkelt.

Dette er den perfekt gave til en som ønsker seg en sunnere livsstil, og mer overskudd

Om opplevelsen

En personlig trener vil legge tilrette for en motiverende treningsopplevelse, men deltaker må tåle å ta seg ut litt.

Selv om en time eller tre kan virke lite i seg selv vil deltageren uansett få noe ut av det i form av  læring om teknikk, kosthold og blir forhåpentligvis motivert til å trene mer for å opprettholde en sunn livsstil.

1) Klikk på linken nedenfor, og finn en personlige trener i ditt nærområrde

2) Kontakt den aktuelle treneren og inngå avtale

3) Print ut Julekort her!

Klikk, og kjøp PT i julegave nå!

Trening- en sunn trend, eller?

Trening, crossfit, vekter, sixpack, quadcillas, En jente på ett treningssenter
selfie, 
belfie, ”ass to the grass”, fitness,  og ”go hard or og home” er noen av de tingene som har vært hete i året 2014. Listen kan fortsette i det uendelige. Trening har blitt mer og mer populært og blitt mer og mer i fokus over de siste årene. Idealkroppen har gått fra en sykelig tynn ”modell” kropp, til en muskuløs kropp med sixpack og svære quadriceps. Bildene av trente personer med en alt for lav fettprosent florerer både på Instagram, Facebook og andre sosiale medier.

Jeg husker at når trening begynte å komme mer frem i lyset så jublet jeg. ”Endelig skal folk begynne å bry seg igjen!” tenkte jeg. ”Endelig har folk forstått at vi bare har en kropp hver, og at vi må ta vare på denne så godt vi kan gjennom trening og en sunn livsstil”. Trenden om trening vokste seg større og større, og snart var det ikke bare en sunn kropp som stod i fokus- fitness, muskler, dietter og hardcore trening ble det som skulle være oppskriften på idealkroppen. Jubelen min går over i en mer skeptisk fase; har ting gått for langt? Har dette som startet som en sunn trend der folk så viktigheten i å komme i form gått over i en sykelig trend? Har fokuset på en sunn, sterk og frisk kropp forsvunnet i dietter, ekstremtrening og det evige jaget om å tilnærme seg det ”perfekte”?

En godt trent dame

Jeg har aldri i hele mitt liv sett så mange bilder av andre folk sine rumper, bein, mage, skuldre og biceps, og ja jeg har selv vært en av dem.

Som personlig trener er det opp til meg å hjelpe folk til en bedre helse, sunn livsstil og en sterkere kropp. Flere og flere ønsker seg personlig trener, og flere og flere utdanner seg til personlig trener. Konkurransen om kundene blir hardere, og ønsket om å skille seg ut som personlig trener blir større. For en personlig trener er det kundene som blir den største markedsføringen og reklamen for deg som trener. Blir kunden bra trent, blir han/hun et vandrende reklameskilt for sin personlige trener. Bør hovedfokuset til personlige trenere ligge på å anskaffe seg best mulig vandrende reklamer, eller bør fokuset ligge på flere ting enn det ytre hos kundene sine?

Som personlig trener har jeg et ansvar om å hele tiden ha hodet på rett plass, og å alltid sette kundene sine behov før mine egne. Dersom en kunde kommer til meg med et ønske om å starte med personlig trener er det mitt ansvar å finne ut hva denne kunden ønsker å oppnå med min hjelp. Noen ønsker å benytte en personlig trener bare for å klare å komme seg på trening. Noen har et ønske om å kunne gå opp trappene til 4 etasje uten å miste pusten, mens andre vil stille i Fitness. Selv om alle disse kundene er like stor reklame for meg betyr ikke det at jeg skal trene alle likt og at alle skal se ut som om de skal stille i konkurranse. Den personen som bare vil komme seg opp trappene får en helt annen treningsplan enn en person som ønsker å stille i Fitness.

Du tenker nok nå: jaha, dette sier seg jo selv? Og ja, det håper jeg inderlig at det gjør, men av og til begynner jeg å lure. Jeg tror det er viktig at vi som jobber innen treningsbransjen hjelper til med å senke denne trenden innen trening litt. Flere og flere tyr til narkotiske stoffer for å bli ”litt bedre”. For å bli litt bedre? Jeg mener for å se litt bedre ut for alle andre. Men samtidig blir kroppen ødelagt. Er det verdt det? Bare for å se litt bedre ut for alle de utenforstående menneskene en møter? Ødelegge den ene kroppen du har blitt tildelt? I mitt hode høres dette sykt ut.

En slank og godt trent jente

Etter min mening er det på tide å få en positiv vri på denne trenden før begeret renner over. Litt ekstra fett her og der er ingen krise. Det er ikke alle som har et behov for å ha sixpack året rundt eller å trene ”ass to grass” 4 ganger i uken. Folk må begynne å stille seg selv disse spørsmålene: hva er dine mål? Hvorfor vil du trene? Hva vil du bli bedre til? Og ikke minst- hva synes du er morsomt? Det virker som om folk har glemt litt bort at trening skal være gøy, det skal være sosialt, det skal gi deg overskudd og ikke minst- det skal hjelpe deg til å koble ut fra den tavle hverdagen for en liten stund.

Jeg håper og tror at året 2015 kommer til å bli et tøft år for treningsbransjen.. Treningssenter vil bli lagt ned, personlige trenere vil falle av og folk blir forhåpentligvis mette på fitnesstrenden. Jeg håper at Et normalt sunt liv med gode vaner kan komme i fokus igjen, og at vi sammen kan starte kampen mot overvekt, sykdom, ryggskader, nakkeplager, stive ledd og treningsskader. Moderate mengder trening, sunn mat- med noen utskeielser, og ikke minst gode vaner er forhåpentligvis noen av stikkordene vi kan fylle 2015 med så fort det inntrer. Mitt stikkord for tiden fremover blir hvertfall- alt med måte.

Skrevet av Silje Helen Vedøy.
Selvstendig personlig trener i Evo Fitness.

 

Treningsprogram og Veien videre

TreningsprogramDu har nå forhåpentligvis trent noen uker og lært deg riktig teknikk og utførelse av treningsprogrammet nevnt i del 2.

Om du føler at dette passer deg å du vil fortsette med programmet så gjør det. Man må ikke forandre treningsprogram.

Så lenge man har framgang og motivasjonen er på topp er det bare å fortsette. Om du føler at du trenger forandring er det et par ting som er avgjørende for hvilket program du bør velge videre.

 

 

Ønsker du bare å gjøre programmet litt mer utfordrende så kan man bytte ut et par av øvelsene.

 • Goblet squat byttes ut med knenøy
 • Skråbenk med manualer byttes ut med benkpress
 • Arnoldpress byttes ut med militærpress
 • Du kan kutte ut strikken på pull up/chins. (Evt. kjøre negative om du ikke får til vanlige. Her skal du jobbe med den negative(eksentriske) fasen av øvelsen. Stå på en kasse/stol eller hopp opp til topposisjon. Deretter skal du slippe deg så sakte ned som overhodet mulig. Ved å trene øvelsen slik vil du bygge opp nok styrke til å klare din første pull up.
 • Du kan også ta bort strikken på dips.
 • Bicepscurl kan du kjøre med stang.
 • Rkc planke kan byttes med rollouts (om man ikke har eget hjul for dette kan du bruke en vanlig stang med store vektplater på)

Som du ser kan små grep gjøre store forskjeller i din treningshverdag. Om du synes at dette fortsatt ikke er nok så kan du forme treningsprogrammet mer rund dine mål. De fleste ønsker enten å bli sterkere eller å bygge større muskler. Dette lar seg gjøre samtidig, men jeg vil anbefale et program rettet spesifikt mot ditt ønske.

Ønsker du å bli sterkere bør man fokusere på mindre repetisjoner, mere vekt per repetisjon og lengre pauser mellom settene.

For utvikling av større muskler(hypertrofi) bør antall repetisjoner ligge noe høyere, mindre vekt per repetisjon og kortere pauser. Jeg vil påpeke at dette ikke på noen måte er en fasit, men retningslinjer.

Derfor vil jeg også råde deg til å ta kontakt med meg slik at du får skreddersydd et treningsprogram for dine mål. Det er mange faktorer som spiller inn og en dyktig personlig trener vil gi deg den hjelp og kunnskap du trenger for å ta treningen ett steg videre.

Meg kan du kontakte på Treningstilbud sine sider http://treningstilbud.no/PersonligTrener.php?PersonalTrainerID=176 eller https://www.facebook.com/ptrogerdahl

472081277

Ryggproblemer – øvelser og veiledning til en bedre rygghverdag

Ryggsmerter

I forrige uke fortalte PT Marielle Haarvik om ryggproblemer – forekomst og årsaker. Denne uken tar hun for seg tiltak du selv kan gjøre for å bedre din rygghverdag. Kanskje har du ikke opplevd ryggsmerter enda? Her får du gode øvelser som også kan brukes til forebygging.

Hva kan jeg gjøre?

Det dummeste man ofte gjør med ryggproblemer er å sitte seg ned og bli sittende. Sengeleie er ikke behandling og ryggen helbredes ikke av å ligge. Noe av det viktigste kan være å holde seg i bevegelse. Prøv å opprettholde en så normal hverdag som mulig. Inaktivitet er som beskrevet i del 1 ofte en del av årsakene til problemene. En aktiv hverdag og et riktig treningsprogram kan derfor forbedre din rygghverdag. Her er det viktig å få god hjelp slik at programmet er tilpasset akkurat deg. Å oppsøke en lege eller fysioterapeut kan derfor være nyttig. De kan hjelpe deg med å avdekke mulige årsaker til problemene. I tillegg vil de også kunne teste ryggens bevegelighet, musklene i ryggen samt bevegelighet i ryggsøylen, bekkenet og hoften.

Body Function og Trigo-medisin

I Trigo har vi ut fra mange års arbeid utviklet en funksjonstest hvor man raskt og effektiv kan avdekke ubalanser. Testen tar ca. 30 min og da får man både testet kne, hofte, rygg og skulder. På bakgrunn av resultatene vil du få øvelser og tips som ofte er nok til at problemene forsvinner. Vi har utviklet det som kalles ”Trigo-medisin”, tre øvelser som er både enkle, effektive og lite tidkrevende. Her får du mulighet til å få hjelp til å avdekke problemene og samtidig selv å gjøre noe med smertene. I tillegg kan du også få hjelp til å lage et tilpasset treningsprogram. Ofte er det slik at man ikke skjønner hvor faktisk smertene kommer fra, og derfor har mange av våre kunder fått seg en aha-opplevelse. Du kan lese mer om Trigo-medisinen her: http://trigofitness.no/Blogg/Ta-din-daglige-Trigomedisin.aspx. Det er uansett viktig å søke opp og finne eksperter på området enten det skulle være en fysioterapeut, lege eller en PT. Treningsprogrammet ditt skal være tilpasset deg og dine problemer og ikke være et standardprogram for ryggsmerter. Litt hver dag i små mengder kan også være bedre enn et stort og omfattende treningsprogram. Det er også viktig at programmet er så enkelt at alle kan gjennomføre det, og helst at det også kan gjennomføres hjemme.

Ved bruk av Trigo-medisinen vil du med minimal innsats vil du få gode virkninger på blant annet nakke, rygg og hofter. Du vil få hjelp til å holde vondtene og problemene i sjakk. Medisinen har en bivirkning: Du risikerer å komme i bedre form. For riktig dosering er det lurt å gjennomføre en test hos oss. Selv har jeg gjennomført både test og trening, og kan anbefale den til alle! Øvelsene kan du se under. Skulle du ha spørsmål om gjennomføring – ta kontakt.

http://www.trigofitness.no/Helse/Trigomedisin/default.aspx

Ellers i hverdagen er det viktig å fokusere på riktige arbeidsstillinger og løfteteknikker. Det er viktig å bøye knærne, ikke løft med ryggen og unngå en krum rygg. Vær positiv og ha en optimistisk holdning til at smertene vil forsvinne. Faktisk er det slik at svake magemuskler ofte bidrar til en svak korsrygg og feil bruk av ryggen. Lenger ned i artikkelen vil du få eksempler på gode øvelser som vil bedre dette. En annen viktig tankegang er: Prøv å gjøre noe annet enn det du alltid har gjort. Har du fått smerter er det ikke lurt å fortsette med det du alltid har gjort og som sannsynligvis har gitt deg problemene. Hva med å prøve en ny treningsmetode? En ny sittestilling eller liggestilling? Det er viktig å prøve å tenke på hvordan ryggen din er i løpet av dagen.

Har du fortsatt ikke opplevd ryggsmerter? Vær forberedt på at det kan skje deg, og forebygg på best mulig måte. Her er noen enkle tips du kan ta med deg videre:

 • Hold deg i form gjennom mosjon og variert aktivitet
 • 20-30 min daglig aktivitet som gange, sykling eller svømming
 • Unngå å sitte for lenge. Lag deg små korte pauser som å hente vann, gå på do, eller strekke. Har du en heve/senke pult på jobb så varier arbeidsstillingen din. Hva med å legge inn små styrkeøvelser?
 • Ta Trigo-medisinen
 • Bruk riktig løfte- og bæreteknikk
 • Gjør ting som gjør deg glad og får deg til å trives både med deg selv og de rundt deg. Trivsel og glede er kanskje viktigere enn man tror.
 • Tøy og strekk

Skrevet av:
Marielle Haarvik
Treningsinspirator Trigo
Følg min personlige blogg: http://mariellehaa.wordpress.com/

Piff opp tacofredagen!

guacamole

Hva med å gjøre tacokvelden litt mer spennende? Vi synes du skal prøve disse hjemmelagde opprskriftene!

*Tacokrydder kan du lage selv.
2ts spisskummen
2ts paprikapulver
½ til 1 ts salt
½ ts pepper
½ ts hvitløkspulver
½ ts koriander
½ ts chilipulver

krydder

*Guacamole kan du lage selv. Slik lager jeg den.
2 avokado
2 store fedd hvitløk finhakket eller presset
saften av en 1/2 lime
2 ts mager kesam
2 ts salsa
3 klyper maldon salt
kvernet pepper
Skjær avokadoene i to og skrap ut kjøttet. Putt i en bolle sammen med resten av ingrediensene og mos med en gaffel eller stavmixer.

*Salsa kan lages enkelt slik.
8 store tomater
1 rødløk
1 til 2 bunter koriander(ca 150g)
1 rod chili uten frø(kan droppes)
3 fedd hvitløk
saften av 1 lime
salt
pepper
Grovhakk alt foruten 3 av tomatene. Disse kjører du i en stavmixer, om du vil ha salsaen din lett flytende. Bland alt å la trekke i kjøleskapet en time før servering.
Om du vil ha en ekstra liten piff så legger du alt det grovhakkede i en varm stekepanne og steker hardt mens du rører i ett til to minutter. Tøm de stavmixede tomatene i og trekk pannen av varmen. Rør rund og avkjøl i kjøleskap før servering.

salsa

Selvfølgelig kan du lage tortillalefser selv, men jeg vil heller gi deg en liten sprø vri på nachos.

*Havrelompenachos
Skjær havrelomper(annen lompe kan også brukes) i trekanter.
Pensles med litt olje.
Krydre med ditt hjemmelagede tacokrydder
Kanskje noen med litt revet ost på?
Stekes midt i ovnen 220*c til de er gyldne og sprø
Denne oppskriften fant jeg hos @kristin_barstad på Instagram

nachos

Skrevet av:
Personlig Trener Roger Dahl

Ryggproblemer – en folkeplage

Vondt i ryggen

Smerter i ryggen er forblitt en folkeplage. Visste du at hele 60-90% av befolkningen opplever ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet? I 75% av tilfellene er det faktisk umulig å påpeke en spesifikk årsak til smertene (http://www.nettdoktor.no/sykdommer/fakta/ryggsmerter.php).

Korsryggsmerter er den vanligste formen for ryggsmerter, og opptrer hyppigst hos yngre, yrkesaktive mennesker. Smerter i korsryggen er definert som smerter/ubehag lokalisert til området mellom det nederste ribbeinet og den nederste delen av rumpeballene. Ofte er smertende forbigående, men mange opplever også kroniske ryggproblemer. Mange tyr til behandling av fysioterapeut, kiropraktor eller osteopat.

Årsaker til ryggproblemer

Å definere årsaken til ryggproblemene er ofte vanskelig og det er kanskje grunnen til at mange også oppsøker et behandlingsrom gjentatte ganger i løpet av et år. Ofte er det ikke bare en årsak til smertene, men en kombinasjon av flere. Det er mye som tyder på at fysiske og psykiske livsstils- og arbeidsfaktorer spiller inn. Her er en liste  over noe av det som kan påvirke din rygghverdag.

 • Inaktivitet

  Ryggsmerter

  Sliter du med vond rygg? Finn en PT på www.treningstilbud.no som kan hjelpe!

 • Dårlig holdning
 • Dårlig sittestilling
 • Tunge/feile løft
 • Vridninger
 • Ensidig arbeid og stillesittende arbeid
 • Mistrivsel og problemer
 • Stress
 • Arv

Hvordan oppleves smertene?

Man opplever smerte i nederste delen av ryggen. Smertene kan stråle ned til rumpeballene, bak på låret eller til lysken. I slike tilfeller det ikke sikkert at man en gang tenker over at det er ryggproblemer som er årsaken bak smertene. Har du problemer med å rulle ryggen din, da er den sannsynligvis stiv og musklene spendte.

Behandling

For mange kan muskel- og leddbehandling gi gode resultater for å redusere ryggsmerter. For andre kan det være annet enn behandling som er løsningen. Det dummeste er i hvert fall å gå til en behandler og si ”fiks meg”. Sannsynligvis må du selv også bidra for å reparere ryggen. I mange år har jeg slitt med min egen rygg – faktisk helt siden tenårene. Min umiddelbare konklusjon var min dårlige sittestilling og holdning. Gjentatte ganger har jeg gått til fysioterapeut og kiropraktor, uten at jeg føler at det har gitt varig effekt. Har jeg bare vært uheldig, har jeg fått feil behandling eller er det annet jeg burde gjort for å bedre min egen rygg? Da jeg startet i Trigo for ca. et år siden fikk jeg en aha-opplevelse. I tillegg fikk jeg gode og nyttige tips for å bedre min hverdag. I dag jobber jeg med å videreformidle denne kunnskapen til våre kunder slik at de kan hjelpe seg selv.

Om du kjenner deg igjen, har ryggsmerter eller trenger noen enkle råd for å få en bedre din hverdag så les videre i del 2. Her vil vi se på veien videre og enkle grep som gjør din rygghverdag bedre. 

Skrevet av:
Marielle Haarvik
Treningsinspirator Trigo Fitness AS
Følg min personlige blogg: http://mariellehaa.wordpress.com/

Treningsprogram for nybegynnere

Treningsprogram

I forrige uke fortalte PT Roger Dahl hva du bør vektlegge når du velger treningsprogram. Denne uken tar han for seg  styrketrening for nybegynnere.

Du har nå satt deg nye mål og blitt enig med deg selv (og resten av familien) om hvor mye tid som skal bruke på styrketrening. Ved valg av treningsprogram bør disse kriteriene oppfylles.

*Det skal være et enkelt og lettforståelig treningsprogram.

*Det bør trene hele kroppen hver økt.

*Øvelser med frivekter og egenvekt er å foretrekke.

* «Keep it simple stupid»

Med din nye motivasjon og treningsprogram er du klar til å kjøre på som aldri før. Jeg vil gi deg noen råd på veien.

Trenger du hjelp til å sette opp treningsprogram? Kontakt en PT på treningstilbud.no!

Ikke overdriv treningen din. Til å starte med er tre økter i uka nok. Biter du over for mye vil kroppen, hodet og familien din stoppe deg.

Tenk langsiktig, og ikke bare fram til sommeren.

Fokus på riktig teknikk er viktig. Det betyr ikke at du skal ha for tunge vekter, men du skal ta deg god tid og ha kvalitet i hver repetisjon. Du skal kjenne at du har både to og tre repetisjoner igjen når settet er ferdig.

Fremgang kommer av progresjonen du legger inn i programmet. Da bør du øke antall repetisjoner eller vekt på øvelsen hver gang du trener.

Et enkelt program kan se slik ut:

*Goblet squat                                            3set x 10-12rep

*Skrå benkpress med manualer          3set x 10-12rep

*Pull up/chins med strikk                       3set x 10-12 rep

*Arnoldpress med hantler                     3set x 10-12rep

*Dips med strikk                                       2set x 8-10rep

*Bicepscurl med hantler                         2set x 8-10rep

*RKC planke                                               2set x max

Før du starter økten bør du varme opp muskulaturen. Fem til ti minutter på romaskin etterfulgt av to mobiliseringsøvelser. Dette er også med på å forebygge skader. Her er et par forslag:

*World greatest stretch 

*Squat to stand 

*Spidercrawl  (fra 0.23)

På selve styrkeøvelsene bør du kjøre to oppvarmingssett, det første med ca. 50% av belastningen, og det andre med ca. 75%

Den første treningsøkten starter du med ett sett av alle øvelsene. Den andre økten trener du to sett av alle øvelsene, og den tredje økten følger du programmet slik det står skrevet.

Dette programmet kan du godt trene i åtte uker, eller lengre om du vil. Å investere penger i en eller to p.t timer kan være smart. Da får du innarbeidet gode rutiner og riktig teknikk.

I del 3 skal vi se på veien videre og enkle grep som gjør din treningshverdag enda bedre.

Skrevet av:
Personlig Trener Roger Dahl

Velg rett treningsprogram

Treningsprogram

 De aller fleste dagene dine har et mål og en mening. Enten du har planlagt de selv eller noen har planlagt de for deg. Livet føles tomt uten en plan, et driv, et ønske eller et mål å jobbe etter.

Det er kanskje slik vi mennesker liker vår hverdag. Med faste rammer, men muligheten til å improvisere å flyte med der det føles riktig.

Så hvorfor i alle dager dasser du rundt på gymmen uten mål og mening? Og når dine venner spør om hvordan det går med treningen så flirer du og flexer bicepsen som er like stor som når du startet for to år siden? Du blir ikke i bedre form av å bare være på et treningssenter. Du blir ikke i bedre form av å løfte samme vekta hver gang heller. Kroppen er en av de mest tilpasningsdyktige organismene på jorden. Derfor trengs det et mål og en tanke bak treningen om du skal bli i bedre form.

Slik verden og informasjonsstrømmen er i dag så kan man lett gå seg bort eller falle inn i myter om trening og treningsprogram. Det er ikke slik at det som funker for andre automatisk funker for deg også. Om du finner deg et program brukt av Arnold Schwarzenegger til hans Mr. Olympia oppkjøring så er det nok et bra program. Til Arnold, ikke til deg. Hvorfor?

*Ditt kosthold er på langt nær det samme som hans.

*Din treningsmengde er nok heller ikke det samme.

*Ditt fysiske utgangspunkt er ikke det samme.

*Din mentale motivasjon og mål er ikke det samme.

*Inntaket av (u)lovlige preparater kan jeg garantere ikke er de samme.

Det blir litt som om du spiller fotball i 4 divisjon og plutselig skal trene med Barcelona eller Liverpool.

Hvordan skal du da trene? Det bestemmes av din målsetning. Er du 110% fornøyd med din fysiske tilstand og synes planlegging er noe herk, så skal du få slippe å lese lengre. Da drar du på trening og koser deg.

Om du nå kjenner at det traff deg å du trenger litt veiledning så les videre. Her får du noen tips om hva du skal legge til grunn når du skal finne ditt nye treningsprogram.

*Hva er mitt hovedmål? Det bør være målbart. Ikke bare «se bedre ut»

*Hvor mye tid vil jeg bruke på trening?

*Hvor mye tid kan jeg egentlig bruke på trening?

*Hvilket nivå ligger jeg på? Er jeg nybegynner eller vant til å trene?

I del to skal vi ta for oss hva du som nybegynner bør gjøre og tenke over

Skrevet av:
Personlig Trener Roger Dahl