Tagarkiv: Behandlingstilbud

Så mye koster fysioterapi

Hva koster en fysioterapibehandling?

Så mye koster en naprapat?

Stadig flere går til fysioterapeut grunnet ulike plager, men hva koster det egentlig? Prisene på en fysioterapibehandling varierer veldig, og det er flere faktorer som driftstilskudd som virker inn. Merk at du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos en avtaleterapeut gjennom HELFO.

[Oppdatert 23.11.2016]

Ifølge Regjeringen.no kan kommunene organisere fysioterapitjenesten ved enten å ansette fysioterapeuter i kommunale stillinger eller ved å inngå avtaler om driftstilskudd (driftsavtale) med fysioterapeuter som driver privat virksomhet.

Fysioterapeuter med driftsavatale

Behandling hos fysioterapeut med driftsavtale inngår i frikortordningen. Egenandelen som skal betales tilsvarer differansen mellom honorartaksten om er avtalt mellom staten, KS (kommunenes sentralforbund) og Norsk Fysioterapeutforbund og folketrygdens refusjonstakst. Når det gjelder behandling for godkjente yrkeskader, barn under 12 år, og spesielle diagnoser/lidelser ytes full stønad fra trygden inkludert godkjent egenandel.

Se Treningstilbud.no sin oversikt over fysioterapeuter

Fysioerapeuten kan ikke kreve betaling fra pasienten for den delen av behandlingen trygden dekker. Så godt som alle fysioterapeuter med driftsavtale har avtale om direkte oppgjør med trygden. For å finne hvilke fysioterapeuter som har  driftsavtale der du bor må du gå inn på din kommunes egne hjemmesider.

Hvis du går til en fysioterapeut  med driftsavtale følges det til enhver tid gjeldende takster  forhandlet frem av Norsk Fysioterapiforbund (NFF), og kommunenes sentralforbund (KS).

Norsk Fysioterapeutforbund

Oversikt over takster

Hos avtaleterapeuter må du ha rekvisisjon fra lege. Egenandelen til behandling er forholdsvis lav, og du kan få egenandelskort fra NAV (via HELFO).

Norsk Fysioterapeutforbund gjør oppmerksom på at du ikke kan avtale time direkte hos fysioterapeuter som er ansatt i kommuner eller i spesialisthelsetjenesten.

Henvisning til fysioterapeut

​For at du skal få dekket utgifter, må du ha henvisning fra enten lege, kiropraktor eller manuellterapeut. En henvisning gjelder opptil 24 behandlinger.  Hvis du trenger behandlinger utover dette, må du få ny henvisning.

Fysioterapi viser pasient skjelett

Fysioterapeuter uten driftsavatale

De fleste selvstendige fysioterapeuter opererer uten driftsavtale, og det betyr at pasienten selv må betale for behandlingen. Det positive med det er at fysioterapeut kan tilby time/ konsultasjon på svært kort varsel (ofte samme dag), og du trenger ikke henvisning fra lege. Prisene (fri prisfastsettelse) kan varierer veldig, og derfor har Treningstilbud.no gjort det enkelt for deg å finne den terapeuten med best tilbakemeldinger til best pris!

Leter du etter en fysioterapeut i nærheten av der du bor eller jobber? Eller trenger du en spesialist?

Klikk her for  Norges største oversikt !

Hvor jobber fysioterapeuter?

De fleste fysioterapeuter er enten ansatt i spesialisthelsetjenesten, i kommunehelsetjenesten, på rehabiliteringssentre, i bedriftshelsetjenesten, eller de er selvstendig næringsdrivende i kommunene.

Pris for en fysioterapitime?

I snitt ligger prisene på èn behandlingstime mellom kr 450-700,-. Noen klinikker gir rabatt ved gjentatte behandlinger. For fysioterapeuter med driftsavtale viser vi til egne takster

Treningstilbud.no estimerer at det finnes nærmere 16 000 fysioterapeuter med autorisasjon i Norge (2016) og nær 80% av disse er i arbeid. Det er et svært populært yrke, og konkurransen er derfor større enn noen gang. Det kommer deg som kunde til gode, da det presser prisene ned.  Dersom fysioterapeuten ikke er medlem i Norges Fysioterapeutforbund anbefaler Treningstilbud.no at man styrer unna behandling. Ved hjelp av søkeverktøyet til Treningstilbud.no kan du finne den fysioterapeuten i ditt nærområde som passer akkurat deg best i forhold til pris, kompetanse og ikke minst på bakgrunn av andre kunders tilbakemeldinger.

Finn din Personlige Trener
Finn din fysioterapeur på Treningstilbud.no !

Det er stor variasjon blant behandlerne, og det kan være smart å gjøre litt bakgrunnssjekk før du bestemmer deg. Det som er positivt er at brukerne av Treningstilbud.no allerede har gjort researchen for deg, og det kan være en stor fordel. Det er nemlig stort mangfold blant fysioterapeuter. I mange tilfeller vil du se at terapeuter er tilknyttet en klinikk, mens andre er selvstendige næringsdrivende.

Treningstilbud.no estimerer at snittprisen på en fysioterapeut-time i Norge ligger ca rundt kr 450-700,-. Tilbudene varier dog fra by til by, og det samme gjør prisnivået.

Pris fysioteraput

Treningstilbud.no har gjort det enkelt for deg som forbruker å komme i kontakt med den fysioterapeuten du ønsker deg. Du kan få fysioterapeuter til helt ned i 300 kr timen.

Sjekk dog om time refererer til 30 min eller 60 min for her varierer praksisen mye.

Se prisoversikt over fysioterapeut her

Pris fysioterapeut Bergen
Pris fysioterapeut Oslo
Pris fysioterapeut Trondheim
Pris fysioterapeut Stavanger

Tips for deg som ser etter en fysioterapeut

1) Se etter fysioterapeut som kan vise til gode tilbakemeldinger fra andre kunder
2) Se etter fysioterapeut som har riktig utdannelse/kompetanse og som er medlem i Norges Fysioterapeutforbund
3) Se etter en fysioterapeut som har evnen til å fornye seg og som har et oppdatert kunnskapsnivå

Alt dette kommer frem av fysioterapeut-profilene på Treningstilbud.no

Har du nakkeplager eller ryggplager? Ta kontakt med fysioterapeut på treningstilbud.no i dag! 

Mer om Frikort for Helsetjenester

Kjenner du en fysioterapeut? Be de registrere seg på Treningstilbud.no

Hva koster en naprapat?

Så mye koster en naprapat

Så mye koster en naprapat?

Prisene på en naprapatbehandling spriker stort fra by til by og det er flere faktorer som påvirker prisene. I gjennomsnitt ligger prisene på èn behandlingstime mellom kr 500-700,- Det kan være verdt å merke seg at enkelte klinikker gir rabatt for gjenbesøk, ofte rundt 10-15% lavere enn ordinærpris. 

[Oppdatert 11.11.2011]

Naprapatbehandling dekkes ikke av statlige/kommunale trygdeordninger, men flere og flere arbeidsplasser har ordninger hvor arbeidsgiver hjelper med å betale behandlingene. Mange har også tegnet helseforsikring som dekker naprapatbehandlinger.

Treningstilbud.no estimerer at det finnes nærmere ca 450 naprapater i Norge (2016) fordelt på i overkant av 300 klinikker. Ifølge Norges Naprapatforbund utføres det omtrent halv million naprapatbehandlinger i Norge hvert år og naprapatiens rotfeste i samfunnet og i Helsenorge blir stadig tydeligere. Tilbudet av naprapater er mangfoldig, og det kommer forbrukerne til gode i form av økt konkurranse og lavere priser.

Vær dog varsom på at naprapater ikke en beskyttet tittel. Dersom naprapaten ikke er medlem i Norges Naprapatforbund bør man styre unna behandling der. Ved hjelp av søkeverktøyet til Treningstilbud.no kan du finne den naprapaten i ditt nærområde som passer akkurat deg best i forhold til pris, kompetanse og ikke minst på bakgrunn av andre kunders tilbakemeldinger.

Finn din Personlige Trener
Finn din naprapat på Treningstilbud.no !

Det er stor variasjon blant tilbyderne, og det kan være smart å gjøre litt bakgrunnssjekk før du bestemmer deg for en naprapat. Brukerne av Treningstilbud.no har allerede gjort researchen for deg, og det kan være en stor fordel. Det er nemlig stort mangfold blant naprapater. I mange tilfeller vil naprapaten være tilknyttet en klinikk, mens andre er selvstendige næringsdrivende.

Treningstilbud estimerer at snittprisen på en naprapat-time i Norge ligger ca rundt kr 500-700,- Tilbudene varier dog fra by til by, og det samme gjør prisnivået.

Pris Naprapat

Treningstilbud.no har gjort det enkelt for deg som forbruker å komme i kontakt med den naprapaten du ønsker deg. Du kan få naprapater til helt ned i 400 kr timen.

Se prisoversikt over naprapater her

Pris naprapat Bergen
Pris naprapat Oslo
Pris naprapat Trondheim
Pris naprapat Stavanger

Tips for deg som ser etter en naprapat

1) Se etter naprapat som kan vise til gode tilbakemeldinger fra andre kunder
2) Se etter naprapat som har riktig utdannelse/kompetanse og er medlem i Norges Naprapatforbund
3) Se etter en naprapat som har evnen til å fornye seg og som har et oppdatert kunnskapsnivå

Alt dette kommer frem av naprapat-profilene på Treningstilbud.no!

Hva er naprapati?

 

Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Naprapati innebærer å rehabilitere, behandle og diagnostisere smertetilstander, og funksjonelle problemer i muskler og ledd.

Naprapati er et sammensatt bahandlingskonsept av ulike behandlings teknikker. Disse benyttes bl.a av kiropraktorer, fysioterapeuter, leger, massasjeterapeuter med flere. Det som er unikt med naprapati og som optimerer behandlingseffekten er kombinasjonen av disse ulike behandlingsteknikkene. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med grundig kunnskap om bevegelsesapparatets funksjon og oppbygging. Det er denne tankegangen som ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen.

Hva er naprapati?

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager som er helsefremmende. Naprapatenes hverdag består i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling, undersøkelse, diagnostikk, forebygging og behandling av biomekansike smertetilstander og feilfunksjoner i ledd- og muskelsystemet.

Den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden er i dag naprapatene. Det anslåes at det finnes mellom 400 og 500 naprapater i Norge. For å illustrere økningen var det i 2007 ca 150 naprapter i Norge, mens i 2012 var tallet ca 365.

Napratpat er ikke en beskyttet tittel i Norge
Naprapater er ikke en autorisert yrkesgruppe i Norge. I Finland og Sverige har naprapater vært autorisert siden 1994. Det har vært jobbet med å autorisere naprapater i Norge siden 2002, og er fortsatt i en søknadsposisjon om dette (2012). Dersom naprapater blir autorisert, vil det øke sjansen for å bli en naturlig del av helsevesenet, og kan ha en tettere dialog og samarbeid med leger, sykehus og andre helseaktører.
Det vil også være fordeler med at behandlingen potensielt kan bli subsidiert (noe) av staten. En annen fordel ved en autorisasjon er pasientene og sikkerhet. Ettersom tittelen ikke er beskyttet per i dag, kan hvem som helst kalle seg en naprapat.
Norges Naprapatforbund
Hvis man ser at naprapaten er medlem i Norges Naprapatforbund ( www.naprapat.org ) er det et sikkert tegn på at personen har riktig utdannelse. Alle naprapater i Norge skal være medlem i forbundet.
Dersom naprapaten ikke er medlem i Norges Naprapatforbund bør man styre unna behandling der. Når vi blir en autorisert gruppe vil vi også ha Helsetilsynet som øverste instans, som skal kontrollere at vi jobber under ordnede former. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra alle politiske partier om at de synes vi har en naturlig plass som autorisert gruppe.
Naprapatutdanning i Norge

Det finnes ikke naprapatutdanning i Norge. De fleste naprapatene i Norge er utdannet ved Naprapathögskolan i Stockholm.