Er du ikke medlem?
Registrer deg i dag!

Brukervilkår

Vilkår og betingelser beskrevet nedenfor gjelder for bruk av nettjenesten treningstilbud.no, heretter kalt “TT”. TT er en uavhengig, nøytral og gratis søketjeneste som sammenligner treningstilbud/behandlingstilbud, og priser på timer og årsabonnement. Ved bruk av tjenesten aksepterer du som sluttbruker nedfelte vilkår. Hvis du ikke godtar betingelsene, anmoder vi at du forlater nettstedet umiddelbart. TT forbeholder seg retten til enhver tid å kunne endre, tilpasse eller fjerne hele, eller deler av vilkårene nedenfor.

Om tjenesten

Søketjenesten TT markedsfører og formidler informasjon om personlige trenere og behandlere, som innbefatter fysioterapeuter, kiropraktorer, ernæringsfysiologer, naprapater, osteopater, yogainstruktører samt massører. Informasjonen vedlikeholdes av trenerne og behandlerne selv. TT, i samråd med trenerne/behandlerne, streber alltid etter å ha den nyeste informasjonen lagret i databasen. Søketjenesten skal i sin helhet formidle informasjon og tilbud fra ulike personlige trenere (heretter kalt “PT”) og behandlere, som etter TT sin oppfatning skal passe sluttbrukers preferanser. TT opererer som et mellomledd mellom sluttbruker og PT/behandler, og videreformidler evt. forespørsel. TT er ikke en del av et evt. kjøp av PT/behandlingstimer, og opptrer ikke på vegne av sluttbruker som privatperson i forhold til PT/behandler eller annen tredjepart. Utforming, design, vurderinger/omtaler og andre opplysninger på TT sine nettsider er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke. Det er under ingen omstendigheter tillat å kopiere innhold på nettsidene. Dette kan medføre straff og erstatningsansvar.

Ansvarsbegrensning

Priser og annen informasjon i søketjenesten er innhentet fra treningssentrenes/klinikkenes egne hjemmesider, eller er publisert av registrerte PT/behandlere. Målsetningen til TT er at søkeverktøyet til enhver tid har korrekt og oppdatert informasjon. Databasen vedlikeholdes av TT sitt eget team, PT/behandler og treningssentrene/klinikkene selv. TT kan ikke garantere for nøyaktigheten eller riktigheten av informasjonen som er presentert på nettsiden. All brukerinteraksjon på nettstedet er derfor på eget ansvar. TT påtar seg ikke ansvar for kampanjer og tilbud som ikke stemmer overens med treningssenter/klinikk, behandler eller PT, og er derfor ikke under noen omstendigheter ansvarlig for eventuelle tap som følge av benyttet informasjon fra tjenesten. Hvis TT peker til en ekstern tredjepart er en henvisning ment som en støtte til tjenesten. TT fraskriver seg ansvar for eksterne nettsider.

Vurderinger og Omtaler

Når du som sluttbruker skriver en vurdering går du god for eget innhold. Du står da inne for at vurderingen er basert på egen erfaring, og at du ikke utgir deg for å være en annen person enn den du er. Du som privatperson er alene ansvarlig for innholdet i skrevne vurderinger. TT tillater ikke vurderinger som • er rasistiske, pornografiske eller på annen måte ulovlig og/eller krenkende • inneholder personhets, ærekrenkelser, injurier eller er egnet til å skade andre personer eller virksomheter. En vurdering eller omtale skal være saklig og gjenspeile kundens opplevelse av den aktuelle treneren/behandleren og hans/hennes ferdigheter. Useriøse vurderinger, og omtaler uten nytteverdi vil bli avvist ved moderering. Videre er det ikke tillat å publisere reklame og annen informasjon som promoterer en annen virksomhet. Publiserte lenker vil vurderes utfra relevansen til vurderingen. Det er ikke tillat for sluttbruker å skrive vurdering om seg selv eller sine kollegaer. TT forbeholder seg retten til uten videre begrunnelse å kunne fjerne publiserte vurderinger. Ved forsøk på manipulasjon kan TT innføre straffereaksjoner. Dette kan blant annet være utestengelse fra topplister, eller ved graverende tilfeller permanent utestengelse fra tjenesten. TT forbeholder seg retten til å avstå fra publiserte vurderinger uten nærmere begrunnelse. TT forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer på vurderinger som har opplagte feil, uten å endre meningsinnholdet. Ved innsendt vurdering gir du TT den fulle og hele eierskap til vurderingen. TT står ikke ansvarlig for vurderingens innhold.

Kundehenvendelser

Når du som sluttbruker sender en kundehenvendelse til PT/behandler går du god for eget innhold. Du står da inne for at henvendelsen er basert på egen erfaring, og at du ikke utgir deg for å være en annen person enn den du er. Du som sluttbruker er alene ansvarlig for innholdet i den skrevne henvendelsen. TT tillater ikke henvendelser som • er rasistiske, pornografiske eller på annen måte ulovlig og/eller krenkende • inneholder personhets, ærekrenkelser, injurier eller er egnet til å skade andre personer eller virksomheter. Ved innsending av kundehenvendelser gjennom TT godkjenner du som sluttbruker at meldingen kan bli lest av moderator for kvalitetssikring. Masseutsendelse, reklame, spam og andre useriøse/ufullstendige henvendelser vil ikke bli tolerert. TT forbeholder seg retten til uten videre begrunnelse å kunne fjerne innsendt kundehenvendelse. Ved forsøk på manipulasjon kan TT innføre straffereaksjoner. Dette kan blant annet være permanent utestengelse fra tjenesten.

PT og behandlingsprofiler

PT/behandler kan registrere seg på tjenesten og få tilgang til sin egen profil. TT forbeholder seg retten til å bruke alt publisert innhold tilknyttet profilen. Dette innebærer retten til å lage lister med informasjon etter kriterier, vurderinger, og aktiviteter som kan benyttes i tjenesten og i markedsføring både på nettsiden, og i andre eksterne kanaler. PT/behandler er ansvarlig for at informasjonen som er tilgjengelig er relevant, og i henhold til det arbeid som ønskes utført. Videre står PT/behandler inne for at innholdet som publiseres på TT ikke er lovstridig eller urimelig. TT er ikke ansvarlig for PT/behandlers brudd på vilkårene eller lovgivningen. Ved opplastning av bilder gir PT/behandler TT retten til at bildet kan benyttes både i tjenesten og i markedsføringsaktiviteter. TT står aldri ansvarlig for innhold publisert av personlige trenere eller behandlere. Topplister genereres basert på TT sine beregninger og kundens tilfredshet. TT står ikke ansvarlig for feil eller mangler ved PT/behandler sin kontaktinformasjon. Det er PT/behandler sitt eget ansvar å vedlikeholde denne informasjonen slik at kundehenvendelser når frem. Ved å registrere seg samtykker PT/behandler til behandling av personopplysninger. Samtykket kan trekkes tilbake ved å sende e-post til post@treningstilbud.no. Profilen vil da slettes om PT/behandler ønsker dette.

Behandling av personopplysninger

All oppgitt informasjon som navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer behandles automatisk som et ledd i tjenesten. Disse opplysningene vil kun bli brukt til å rette en forespørsel om å inngå en avtale med gitte treningssenter/klinikker eller PT/behandler. Persondetaljene vil bli oversendt til det valgte treningssenter/klinikk eller PT/behandler i den hensikt å etablere og administrere et kundeforhold.

Personvern

Besøk på TT sine nettsider logges anonymt. Loggen inneholder ikke personopplysninger, men benyttes i statistikk for å kunne forbedre tjenesten. Brukerpublisert materiale kan bli benyttet i markedsføring av tjenesten. Brukeren samtykker ved registrering å motta e-poster relatert til tjenesten. Brukeren samtykker også til å motta nyhetsbrev sendt per e-post. Brukeren kan selv melde seg av dette.

Treningstilbud.no kan ikke holdes ansvarlig deresom tekniske feil eller lignende som svekker tjenesten oppstår.